MONTSERRAT PLA PLA

Monserrat Pla Pla advocada col·laboradora de Eva Mas

MONTSERRAT PLA PLA

Especialitzada en Dret Civil (comú i català), en destaquen dues branques: Dret de Família: drets inherents a la persona (capacitat, tuteles..), Dret matrimonial, i Dret Successori: assessorament preventiu (testaments, codicils, memòries testamentàries) i gestió herències.

També ha desenvolupat a seva trajectòria en àmbit del Dret Mercantil, i en actualitat especialitzada en el Compliance en empresa.

La seva formació ha estat continua, amb diferents cursos especialització: Curs de Dret Registral, Curs de Dret de Successions, Curs de Dret Urbanístic; i Màster en Dret dels Negocis i en Compliance.

Professional amb un tracte personalitzat, continu i de proximitat. Parla català, castellà i francès.