Serveis

Serveis Jurídics Especialitzats

Com a advocada col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, compto amb una àmplia experiència en dret civil i immobiliari, així com en la defensa judicial. La meva carrera, iniciada l’any 1995, es va desenvolupar en prestigioses empreses d’administració de patrimonis i immobiliàries, i des de l’any 2000 exerceixo de manera independent.
Compagino la meva pràctica a Barcelona amb assessorament en dret espanyol a clients a Brussel·les, consolidant-me en dret internacional privat. La meva formació contínua i habilitats comunicatives en diversos idiomes fortifiquen la meva pràctica en un món del dret cada cop més internacionalitzat.

Dret Civil

Com a advocada en Dret Civil, ofereixo una orientació jurídica completa, des de les relacions personals fins a les transaccions de propietats. Compromesa a protegir els drets dels clients, proporcionant una representació legal efectiva en litigis civils i assegurant el millor resultat possible per a vosaltres.

 • Reclamacions de deutes i danys.
 • Contractes i negociació.
 • Redacció de contractes i documents.
 • Herències: partició privada o judicial, i càlcul dels impostos.
 • Tutela, guarda i incapacitat (prohibicions de disposar patrimonials).

Dret Fiscal Immobiliari i Registral

Especialitzada en Dret Immobiliari i Registral, el ventall de serveis en aquesta branca del dret és molt àmplia: des de la redacció de contractes d’arrendament fins a transaccions immobiliàries, assegurant la conformitat legal i optimitzant la vostra eficiència fiscal. Amb un profund coneixement del sector, puc ajudar a superar qualsevol obstacle legal i a assolir els vostres objectius immobiliaris.

 • Planificació i administració fiscal de residents i no residents a Espanya.
 • Fiscalitat d’expatriats a Espanya.
 • Representació front l’administració tributària espanyola i catalana.
 • Preparació de liquidacions d’impostos, recursos, etc.
 • Arrendaments urbans (contractes, desnonaments i reclamacions de rendes, revisió d’increments, resolucions, precari, etc.).
 • Adquisició i transmissió de la propietat (compravenda, opcions de compra, possessió, servituds, divisió condominis, hipoteques, etc.).
 • Propietat horitzontal (assistència a juntes, impugnació d’acords, reclamacions de quotes, problemes de veïnatge, etc.).
 • Modificació de les inscripcions registrals o càrregues i noves inscripcions.
 • Creació i inscripció de càrregues o limitacions.

Dret Internacional Privat

Especialitzada en Dret Internacional Privat, proporciono una orientació jurídica completa en assumptes que travessen les fronteres nacionals. Com a advocada, treballo per a assegurar la protecció dels drets dels clients en temes d’interès transnacional, oferint així una representació legal eficaç en els litigis que impliquen legislacions internacionals, buscant sempre el millor resultat possible per als meus clients.

 • Resolució de litigis internacionals.
 • Contractes internacionals i negociació.
 • Redacció de documents i contractes internacionals.
 • Gestió de qüestions transfrontereres relacionades amb matrimonis, divorcis i custòdies.
 • Assessorament en temes de nacionalitat, residència i estrangeria.

Dret Familiar

L’assistència en el Dret de Família requereix una combinació de rigor jurídic i precisió tècnica. Ofereixo serveis legals exhaustius en matèries familiars, incloent-hi la gestió de processos de separació i divorci, determinació de règims matrimonials, establiment de custòdies i règims de visites, així com la planificació successòria. El meu enfocament basat en el rigor legal i l’expertesa en la legislació vigent garanteix que cada cas és gestionat amb la màxima diligència i professionalitat.

 • Separacions i divorcis.
 • Execucions de sentències.
 • Modificacions de mesures adoptades en sentència.
 • Adopció de mesures de suport i protecció de la persona.
 • Dret de visites dels avis.
 • Defensor del menor.
 • Parelles de fet.

ASSESSORAMENT JURÍDIC I DEFENSA JUDICIAL I EXTRAJUDICIAL

Ofereixo assessorament jurídic integral i una representació legal acurada, tant en l’ambit judicial com en l’extrajudicial. Com a advocada, em comprometo a entendre a fons els detalls del cas de cada client, i a formular estratègies efectives per a assegurar la defensa i la protecció dels seus drets. Des de la mediació i la resolució alternativa de conflictes fins a la representació en judicis, us proporcionaré una defensa legal meticulosa i competent.

 • Assessorament jurídic personalitzat.
 • Mediació i resolució alternativa de conflictes.
 • Representació en procediments judicials i extrajudicials.
 • Formulació d’estratègies legals efectives.
 • Preparació i revisió de documents legals.
 • Assistència en processos de negociació.
assessorament judicial i extrajudicial Eva Mas

"*" indicates required fields

Nom*
Cognom*

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i hi aplica la política de privacitat i les condicions de servei de Google.