NOVA LLEI PEL DRET A L’HABITATGE

by | maig 25, 2023 | Actualitat | 0 comments

El passat 25 de maig sortia publicat al BOE el text de la nova Llei 12/2023 de 24 de maig, pel dret a l’habitatge.

Aquesta norma és fruit d’una llarga negociació política com a reacció a la reivindicació de molts col·lectius i a conseqüència de les darreres crisis que han afectat de forma molt directa l’accés a l’habitatge, especialment en les grans ciutats de tot l’Estat. La nova llei pren mesures en molts àmbits que són complexos i no es poden desgranar en detall en un post breu, ja que impacta tant en la regulació del lloguer, com en la nova promoció, i especialment, afecta els procediments judicials que se’n deriven.

Com a professionals estem preparant-nos davant les múltiples particularitats i la manca de definició actual d’algunes qüestions per tal d’aconsellar als nostres clients.

La llei estableix la definició del gran tenidor en funció del nombre d’habitatges, als seus efectes, l’article 3.k), determina que serà la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m² d’ús residencial, excloent aparcament i trasters. Aquest propietari a partir d’ara veurà limitat el seu dret i estarà obligat a prendre determinades mesures en determinades situacions, com oferiment de lloguer social, requisits de procedibilitat abans de presentar una demanda de desnonament, deduccions fiscals, increments de renda, etc. Les Comunitats Autònomes podran acabar de definir determinats aspectes, com establir el nombre mínim d’habitatges a partir de cinc. El Govern de Catalunya ja ha començat a prendre mesures en aquest sentit.

La complexitat actual de la normativa en la matèria, per les regulacions anteriorment desenvolupades en l’àmbit autonòmic i les noves disposicions, fan indispensable un estudi i consell personalitzat per una anàlisi correcta del cas concret, motiu pel qual ja els convidem a fer que ens contactin per a saber exactament en què els pot afectar la nova llei.